ENPL PL
 
 
 
Dom / Zastosowanie / Mieszanie do tłumaczenia / Aplikacje do mieszanie do tłumaczenia  

Aplikacje do mieszanie do tłumaczenia

 

Mieszanie ropy naftowej

Crude oil blending
 
Wbudowane blendery ropy naftowej o niskim spadku ciśnienia i wysokiej precyzji, nadające się do zastosowania w terminalach, na pomostach wyładowczych i w naftociągach zapewniają produkcję ropy naftowej przy nanijższych kosztach i przy zachowaniu wymaganych specyfikacji.


Mieszanie oleju bunkrowego

Bunker fuel oil blending
 
Wbudowane blendery oleju bunkrowego zamontowane na barce, pomoście wyładowczych, nabrzeżu lub pojemniku pozwalają operatorom na wytworzenie dowolnego rodzaju oleju opałowego przy bardzo ścisłych dopuszczalnych granicach lepkości i objętości.


Mieszanie skroplonego gazu ziemnego


 
Wbudowany blender skroplonego gazu ziemnego pozwala na zmieszanie „bogatego” i „ubogiego” skroplonego gazu ziemnego przy użyciu technologii kriogecznych i uzyskanie znakomitych wyników pod względem podniesienia jakości i redukcji kosztów. Jakość mieszaniny jest nieprzerwanie zwiększana w czasie rzeczywistym, tak by była ona zgodna ze specyfikacją w brytyjskich jednostkach cieplnych (BTU). Roczny zwrot z inwestycji wynosi od 7 do 17 milionów dolarów dla fabryki produkującej 3 miliony ton rocznie.