ENPL PL
 
 
 
Dom / Zastosowanie / Pobieranie próbek / Aplikacje do pobierania próbek  

Aplikacje do pobierania próbek

 

Pobieranie próbek ropy naftowej


Pobieranie próbek ropy naftowej w celach nadzorowanego pomiaru przepływu między różnymi operatomi, naliczania podatku od ilości przekazywanej ropy, przydziału ropy pochodzącej z różnych źródeł różnym konsumentów korzystającym z jednego naftociągu lub też kontroli jakości powinno odbywać się zgodnie ze odpowiednimi standardami. Standardy te dotyczą szeregu kluczowych kwestii konstrukcyjnych i etapów działania, które należy uwzględnić, aby system był w pełni zgodny ze standardami.
Arcon oferuje asortyment w pełni zautomatyzowanych systemów i produktów do poboru próbek ropy naftowej. Wszystkie produkty są zgodne ze standardami, jeśli ich instalacja i obsługa przebiega zgodnie z nimi. Próbniki do ropy naftowej nadają się do nadzorowanego pomiaru przepływu, naliczania podatku i przydziału ropy z jednego naftociągu, jak również do celów testowych, separatorów substancji ropopochodnych oraz poboru próbek w celu kalibracji przyrządów mierniczych przepływów wielofazowych. Systemy poboru próbek ropy naftowej mogą zostać zainstalowane na platformach wiertniczych, terminalach naftowych, naftociągach i pomostach wyładowczych.

  Click here to download a brochure on Crude Oil Sampling Get Adobe Reader

Pobieranie próbek skroplonego gazu ziemnego (LNG)
System poboru próbek IsoFraction LNG (skroplony gaz ziemny) jest wyjątkowy w porównaniu z innymi rozwiązaniami dostępnymi dla tego zastosowania, gdyż objęty jest on gwarancją dobrego wykonania.
Przyrząd do pobierania próbek IsoFraction LNG składa się z systemu poboru próbek gazu oraz z wbudowanego systemu odparowywania, stabilizacji i kontroli w celu zapewnienia nadzoru nad przemianą skroplonego gazu ziemnego w gaz z minimalnym opóźnieniem. Taki proces pobierania próbek przewyższa tradycyjne metody ze względu na wysoki poziom gazu przepływającego przez system, który zapewnia reprezentatywność gazu zarówno pobranego, jak i wprowadzonego do chromatografu gazowego.

Pobrane zostają 3 próbki, które następnie przechowuje się w pojemnikach na próbki pod stałym ciśnieniem. Zastosowanie pojemników na próbki pod ustalonym ciśnieniem pozwala ograniczyć do minimum skażenie atmosfery oraz skażenie w obrębie partii, a także na pobranie dużej liczby małych próbek, co zwiększa reprezentatywność partii.


 

Pobieranie próbek rafinatów ropy naftowej


 

Wszystkie nasze systemy poboru próbek zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu maksymalnej reprezentatywności i wyposażone są w szybkie próbniki, tak aby pobierana była wystarczająca ilość próbek i aby uniknąć błędu doboru próby. Nasze systemy zostały opracowane w taki sposób, aby zminimalizować wzajemne skażenie przy transporcie różnych rodzajów ropy tym samym naftociągiem. Sprzęt do przechowywania i użytkowania próbek jest dostosowany do rodzaju pobieranych produktów i do potrzeb laboratorium.
Zarówno próbnik sondujący, jak i system pętli zamkniętej nadają się do pobierania próbek rafinatów ropy naftowej w zależności od zastosowania. Systemy pętli zamkniętych umożliwiają wbudowanie narzędzi sieciowcych, takich jak gęstościomierze, jako integralnej części pętli do pobierania próbek. 
 

Pobieranie próbek oleju bunkrowego

 

Właściwe pobieranie próbek paliwa bunkrowego w celu pomiaru pierwotnego osadu i wody oraz lepkości jest kluczowe dla pomyślnego fukcjonowania statków morskich. Pobieranie reprezentatywnych próbek oleju bunkrowego w czasie transportu między sprzedającym a kupującym było zawsze kwestią sporną. Każdy dostawca, który może udzielić gwarancji jakości, zyskuje znaczącą przewagę nad konkurencją, a operator, który jest pewien jakości swojego paliwa, jest również pewien sprawności technicznej swoich urządzeń. Pobranie próbek oleju bunkrowego jest zatem konieczne dla określenia jakości oleju paliwowego.

W celu ewidencji transakcji, próbka oleju bunkrowego jest często dzielona między każdą ze stron transakcji. Jeśli dokonuje się tego ręcznie, cały proces staje się bezcelowy z powodu dalszych, potęgujących się błędów. Rozdzielone próbki oleju bunkrowego często posiadają inny skład oleju, co może być mylące i doprowadzić do kosztownego sporu. Niedokładnie sporządzone próbki to niebezpieczna gra o dużą stawkę, która może przynieść wysokie straty.